Massage en aandacht brengt rust en ontspanning in je leven

Als therapeut benader ik de cliënt als totaal mens en beperk mij niet alleen tot de behandeling van lichamelijke klachten.

Ik probeer juist de interne balans te verbeteren, te optimaliseren en of te herstellen.


Onze psychische balans draagt in belangrijke mate bij tot onze lichamelijke gesteldheid.
Klachten uiten zich meestal fysiek, maar de oorzaak kan ergens anders liggen.

Vaak vinden klachten hun oorsprong in denkbeelden of handelen.

Ik werk vanuit de gedachte, dat iedereen verantwoordelijkheid draagt voor zijn eigen gezondheid. Men heeft vaak de neiging een klacht bij een therapeut neer te leggen en de genezing buiten zichzelf te zoeken.

Om verandering teweeg te brengen is het belangrijk goed te luisteren naar de signalen die jouw lichaam geeft en dit in alle openheid te delen met de behandelende therapeut.