Massage en aandacht brengt rust en ontspanning in je leven


Als therapeut benader ik de cliënt als totaal mens en beperk mij niet alleen tot de behandeling van lichamelijke klachten.

Ik probeer juist de interne balans te verbeteren, te optimaliseren en of te herstellen.


Onze psychische balans draagt in belangrijke mate bij tot onze lichamelijke gesteldheid.
Klachten uiten zich meestal fysiek, maar de oorzaak kan ergens anders liggen.

Vaak vinden klachten hun oorsprong in denkbeelden of handelen.

Ik werk vanuit de gedachte, dat iedereen verantwoordelijkheid draagt voor zijn eigen gezondheid. Men heeft vaak de neiging een klacht bij een therapeut neer te leggen en de genezing buiten zichzelf te zoeken.
Om verandering teweeg te brengen is het belangrijk goed te luisteren naar de signalen die jouw lichaam geeft en dit in alle openheid te delen met de behandelende therapeut.

Kennis/Opleiding

Continue scholing en bijhouden van kennis is in mijn optiek van belang om clienten goede zorg te bieden. Vanaf 2001 heb ik onder andere de volgende opleidingen gevolgd:

- voetreflexologie
- klassieke massage en segmentale massage
- stoelshiatsu
- shiatsu Ryoho en ZEN shiatsu

Deze opleidingen resulteerden in de titels:
- Manueel praktizijn®
- Massage A-Therapeut

Verder volg ik regelmatig aanvullende opleidingen en workshops.Voor het geven van veilige en verantwoorde massages bij kanker heb ik in 2018 de specialistische opleiding bij het Instituut Massage bij Kanker met succes afgerond. Dit is een internationaal erkend opleidingsinstituut voor gekwalificeerde en ervaren massagetherapeuten en zorgprofessionals. Het voldoet aan de internationale richtlijnen van de Society for Oncology Massage (VS).

In Nederland werkt het Instituut onder meer samen met het Universitair Medisch Centrum Utrecht en het Leids Universitair Medisch Centrum.


Goede zorg begint bij regelmatige scholing