De verschillende massage-therapieën

In mijn praktijk kunt u terecht voor verschillende massage-therapieën. De klassieke massage draagt bij aan een gezonde geest.
Segmentale massage is een therapeutische massage, die gericht is op verstoringen in inwendige organen en functies daarvan.
Dorn en Breuss therapie, voetreflexzonetherapie én speciale massage bij mensen met kanker.

Klassieke Massage

Een goed verzorgd lichaam draagt bij aan een gezonde geest. Massage kan hierin een grote rol spelen. Al sinds de oudheid is de heilzame werking van massage bekend.
Een massagebehandeling ontspant de spieren waardoor het lichaam in staat wordt gesteld zich te herstellen. Het lichaam voelt hierdoor prettiger aan en kan beter worden belast.

Het behoeft niet veel uitleg dat een massagebehandeling weldadig kan zijn, vooral in of na een stressvolle periode. Stress, tijdgebrek, verplichtingen en dat bekende opgejaagde gevoel gaan vaak gepaard met spanningen in nek, rug en schouders.

Regelmatig ontspannen is voornamelijk belangrijk om te voorkomen dat één en ander ten koste gaat van uw gezondheid.
Behandeling

Tijdens de behandeling zal ik een combinatie van klassieke en segmentale massage uitvoeren. Hierbij maak ik gebruik van etherische oliën. Geuren helpen de therapie te ondersteunen.Segmentale massage

Segmentale massage is een therapeutische massage, die gericht is op verstoringen in inwendige organen en functies daarvan. Als door spanning of stress in het zenuwstelsel chronische overbelasting ontstaat, kan het functioneren van spieren en organen verstoord worden.

In ons lichaam bestaan onsamenhangende structuren, die zijn samengesteld uit een ruggenmergsegment, een ruggenmergzenuw, een inwendig orgaan, één of meer spieren, één of meer botten en een huidzone. Deze samenhangende structuur wordt metameer genoemd. Een kenmerk van een metameer is, dat de verschillende onderdelen elkaar kunnen beïnvloeden. De verbindingen tussen de verschillende onderdelen van een metameer

worden segmentale relaties genoemd. Een segment is dat deel van het ruggenmerg, waaruit de verbindende ruggenmergzenuw ontspringt. Een voorbeeld van de interactie tussen de verschillende onderdelen van een metameer is het algemene verschijnsel bij hartklachten, waarbij de uitstraling van de pijn vaak in de linkerarm ontstaat.Als door spanning of stress overbelasting ontstaat, kan het functioneren van spieren en organen verstoord worden. Oorzaken zijn slechte arbeid-rustverhouding en of psychosociale problemen. Door de behandeling, kunnen verstoringen in het lichaam beïnvloedt worden en zal er meer balans zijn tussen lichaam en geest.


Dorn en Breuss therapie

De Dorn methode is een zachte wervel- en gewrichtsbehandeling. Deze methode kan gebruikt worden bij ziektes, die direct of indirect samenhangen met de wevelkolom.

De Dorn methode is vrij van ongewenste bijwerkingen, ongevaarlijk maar zeer werkzaam.


Breuss massage

De zachte Breuss-massage van de wervelkolom gaat er van uit, dat er geen versleten tussenwervelschijven bestaan, omdat alle cellen ook op hoge leeftijd steeds weer vernieuwd worden. Er bestaan wel gedegenereerde tussenwervelschijven, maar die kunnen gestimuleerd worden, zodat ze weer verbeteren, regenereren.
De tussenwervelschijf is het kraakbeen tussen de wervels, dat er voor zorgt dat de zenuwen beschermd worden en de wervels elkaar niet raken.

Rudolf Breuss ontwikkelde de tussenwervelschijfmassage en stelt vast dat deze zich heel goed laat combineren met de Dorn-therapie. De Breuss-massage is een fijngevoelige, energetisch handmatige rugmassage, die psychische energetische en lichamelijke blokkades kan oplossen. De massage wordt vaak gebruikt bij aandoeningen als ischias en hernia, hevige wervelkolomproblemen, enorme pijnlijke of zeer verkrampte spieren.

Voetreflex zone therapie

Voetreflexzone-therapie is een ervaringstherapie. De basisgedachte hiervan is, dat handen en voeten reflexzones hebben, die in verbinding staan met alle organen,
zenuwen, klieren, weefsels en botten. Voetreflex zone therapie werkt holistisch, dat betekent dat lichaam en geest één zijn.

De therapie is gericht op het stimuleren van het zelfhelende vermogen van de mens. Door de reflexzones te masseren, wordt de doorbloeding van het
lichaam bevorderd. Hierdoor kunnen zuurstof en voeding de weefsels bereiken en worden afvalstoffen sneller afgevoerd.
Blokkades in de energiedoorstroming kunnen door deze massage worden opgeheven.


Voetreflex zone therapie wordt onder andere toegepast bij:
stress, hoofdpijn, vermoeidheid, slaapstoornissen, rugpijn, spier- en gewrichtklachten, maag- en darmklachten,
huidproblemen, ademhalingklachten en vocht vasthouden.