home
shiatsu
therapieën
contact

Mijn visie

Lichaam en Geest

Ons lichaam wordt niet alleen aangestuurd door hersenen, spieren, en organen. Onze psychologische balans draagt in belangrijke mate bij tot onze lichamelijke gesteldheid.
Klachten uiten zich meestal fysiek, maar de oorzaak kan ergens anders liggen. Vaak vinden klachten hun oorsprong in denkbeelden of handelen.

Als therapeut benader ik de cliënt als totaal mens en beperk mij niet alleen tot de behandeling van lichamelijke klachten. Ik probeer juist de interne balans te verbeteren te optimaliseren of te herstellen.

Eigen verantwoordelijkheid

Ik werk vanuit de gedachte, dat iedereen verantwoordelijkheid draagt voor zijn eigen gezondheid. Men heeft vaak de neiging een klacht bij een therapeut neer te leggen en de genezing buiten zichzelf te zoeken.

Om verandering teweeg te brengen is het belangrijk goed te luisteren naar de signalen die het lichaam geeft en dit in alle openheid te delen met de behandelende therapeut.

Anneke Nijholt | De Boeijer 19 | 8501 RK JOURE | T 0640 349 479 | E shiatsu@annekenijholt.com