home
shiatsu
therapieën
contact

Segmentale massage

Segmentale massage is een therapeutische massage, die gericht is op verstoringen in inwendige organen en functies daarvan. Als door spanning of stress in het zenuwstelsel chronische overbelasting ontstaat, kan het functioneren van spieren en organen verstoord worden.

In ons lichaam bestaan onsamenhangende structuren, die zijn samengesteld uit een ruggenmergsegment, een ruggenmergzenuw, een inwendig orgaan, één of meer spieren, één of meer botten en een huidzone. Deze samenhangende structuur wordt metameer genoemd. Een kenmerk van een metameer is, dat de verschillende onderdelen elkaar kunnen beïnvloeden. De verbindingen tussen de verschillende onderdelen van een metameer

worden segmentale relaties genoemd. Een segment is dat deel van het ruggenmerg, waaruit de verbindende ruggenmergzenuw ontspringt. Een voorbeeld van de interactie tussen de verschillende onderdelen van een metameer is het algemene verschijnsel bij hartklachten, waarbij de uitstraling van de pijn vaak in de linkerarm ontstaat.

Als door spanning of stress overbelasting ontstaat, kan het functioneren van spieren en organen verstoord worden. Oorzaken zijn slechte arbeid-rustverhouding en of psychosociale problemen. Door de behandeling, kunnen verstoringen in het lichaam beinvloedt worden en zal er meer balans zijn tussen lichaam en geest.

 

Anneke Nijholt | De Boeijer 19 | 8501 RK JOURE | T 0640 349 479 | E shiatsu@annekenijholt.com
logo Anneke Nijholt